Forsøg med lokal håndtering af haveaffald

Vi tester måder hvorpå det bliver lettere at komme af med sit haveaffald lokalt. Det giver besparelser på benzinregningen og sparer miljøet for en masse CO₂.

1. april 2023

Vi har særligt udvalgt to forsøgsbyer: Fjelstrup og Aarøsund.

Du kan se bestyrelsesbeslutningen her.

Kvashegn i Fjelstrup

På det grønne areal mellem Fjelstrup Nørrevej og Avnøvej bliver der etableret et kvashegn, hvor lokale haveejere kan lægge sine afklippede grene og andet kvas.

Det er muligt at køre tæt på hegnet med bil og trailer.

Grene og kvas lægges ned mellem pælene og trykkes eller trampes godt ned.

Der må kun komme grene og afklip fra træer, hække og buske i kvashegnet.

Ved at etablere et kvashegn skaber vi læ og skjulesteder for en lang række dyr. Og den langsomme nedbrydning af kvaset er med til at binde CO₂.

Containere i Aarøsund

På havnen i Aarøsund bliver der placeret containere til haveaffald fra lokale haveejere i de perioder, hvor der traditionelt er størst spidsbelastning for haveaffald.

Containerne står der første gang i perioden 4. april og ca. en uge frem.

Det er muligt at køre helt tæt på containerne med bil og trailer. Containerne tømmes ved behov.

Haveaffaldet vil blive omdannet til kompost. Undgå derfor at smide affald og sten i containerne.

Vi vil også gerne opfordre til at hjælpe med at holde området rundt om containerne rent.

Du finder containerne her: Aarøsund Havn 8.