{{result.Title}}

{{result.Breadcrumb}}

Vi fandt desværre ingen resultater for: "{{$ctrl.query}}"

Se alle resultater

Vandkvalitet

Provas tester løbende vandkvaliteten ved boringer, vandværker og hos forbrugerne for at sikre drikkevand af højeste kvalitet.
Læs mere om, hvordan vi arbejder med vandkvalitet.

Vandkvalitet

Vandets hårdhedsgrad

Vandets hårdhedsgrad er vigtig at kende, når der skal doseres vaskepulver, fordi hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand. Vandets hårdhedsgrad afhænger af, hvor meget opløst kalk og magnesium der er i vandet. Jo mere kalk og magnesium, desto hårdere er vandet. Tjek doseringsvejledningen på vaskepulveret for at finde den rette mængde.

I Haderslev-området er vandets hårdhedsgrad 14-15 °dH
I Vojens-området er vandets hårdhedsgrad 6-7 °dH.
Du skal altså bruge mere vaskepulver i Haderslev end i Vojens.

Definition af hårdhed:
0-4 °dH: Meget blødt
4-8 °dH: Blødt
8-12 °dH: Middelhårdt
12-18 °dH: Temmelig hårdt
18-30 °dH: Hårdt
over 30 °dH: Meget hårdt

Hårdheden måles i Danmark i °dH (grad Deutsche Härte), hvor en hårdhedsgrad svarer til 10 mg opløst calciumoxid pr. liter eller 7,19 mg opløst magnesiumoxid pr. liter.

Hvor kommer vandet fra?

Se kort over de forskellige vandværker i Haderslev Kommune her.
Vandet som leveres fra Eskærhøj, Favrdal og Vojens er Provas’ ansvarsområde. De øvrige områder får vand fra private vandværker. Find deres kontaktoplysninger her.

Vandbehandling

På Eskærhøj, Favrdal og Vojens Vandværk behandles vandet med to simple processer, iltning og filtrering. Formålet med disse processer er at reducere eller fjerne indholdet af bla. methan, svovlbrinte, jern og mangan der naturligt findes i grundvandet.

På Vojens Vandværk indvindes der grundvand der er kalkaggressivt, derfor neutraliseres drikkevandet fra Vojens Vandværk inden det pumpes ud til forbrugerne.

Sådan kontrollerer vi drikkevandet

Vi kontrollerer vandkvalitet fra grundvandet, der pumpes op af jorden, til det leveres hos forbrugerne. Derfor udtager vi kontrolprøver ved boringerne, vandværkerne og ved hanen hos forbrugerne.

Ved boringerne tager vi prøver af det ubehandlede grundvand en gang om året. På vandværkerne udtager vi prøver af drikkevand 1-2 gange om måneden.

Hos forbrugerne og på ledningsnettet udtager vi ca. 20 prøver i måneden.

Hvad analyserer vi for?

Provas’ analyseprogram omfatter både naturlige stoffer og stoffer, som ikke hører hjemme i vandet. De stoffer som ikke findes naturligt i grundvandet, kan bl.a. være pesticider, opløsningsmidler samt rester af benzin og olie. I analyseprogrammet indgår også en bakteologisk kontrol af bl.a. kimtal og coliforme bakterie.

Resultatet af vores analyseprogram evalueres samlet en gang om året.

Analyserapporter fra Provas’ vandværker

Detaljeret rapporter kan findes her:

Hvem udfører kontrollen?

Et eksternt akkrediteret analyselaboratorie foretager den lovpligtige vandkontrol. Provas tager selv yderligere kontrolprøver, som alle analyseres i vores eget laboratorie.
Læs mere om kontrollen i Drikkevandsbekendtgørelsen.

Mere information

  • GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) har en oversigt over alle offentlige prøveresultater for alle vandværker i Danmark. Skriv kommunenavnet og klik på ”Vis liste med vandforsyningsanlæg”.

 

  • Se kort over de fire steder vi indvinder drikkevand fra. På kortene er der tre forskellige markører.
    • Den blå markør er indvindingsboringer. Indvindingsboringer er boringer, som vi bruger til at producere drikkevand.
    • Den grønne markør er undersøgelsesboringer. Undersøgelsesboringer er boringer, som vi ikke længere kan eller vil indvinde grundvand fra. Vi tager prøver fra nogle af boringerne for at følge en kendt forurening. Andre anvendes til at pumpe forurenet grundvand væk. Vand fra undersøgelsesboringer bruges ikke til drikkevand.
    • Den røde markør er lukkede boringer. En Lukket boring anvendes af forskellige årsager ikke til indvinding af grundvand eller som undersøgelsesboringer.