Betalingsvedtægt for spildevand

Betalingsvedtægten er gældende for ejendomme, der er tilsluttet spildevandsanlæg ejet af Provas - Haderslev Spildevand a/s eller på anden måde tilknyttet selskabet.

Rør

Betalingsvedtægten er udfærdiget af Provas - Haderslev Spildevand A/S og godkendt af Kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune den 27. juni 2023, og trådt i kraft samme dato.

Betalingsvedtægt for spildevand 2023 (pdf-version).